ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರೈತರು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸ್ಥಿತಿ

1. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು PMKisan ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ pmkisan.gov.in ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ

2. ರೈತರ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ

3. ಫಲಾನುಭವಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4. ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 3 ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು i) ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ II) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ iii) ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ

5. ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗೆಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

6. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 5 ಕಂತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಎಲ್ಲಾ ಕಂತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ