ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 20 ਵੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ‘ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਪਾਸ਼ੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗ cowਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ

ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ.

ਬੈੰਕ ਖਾਤਾ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ

ਪਾਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ:

 • ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ: ਅੰਦਰਲੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲ-ਪਾਲਣ: ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ / ਭਾਈਵਾਲ / ਹਿੱਸੇਦਾਰ / ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ), ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ womenਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਪੜ, ਸਰੋਵਰ, ਖੁੱਲੇ ਜਲਘਰ, ਰੇਸਵੇਅ, ਹੈਚਰੀ, ਪਾਲਣ ਯੂਨਿਟ, ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ-ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ.
 • ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ: ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ / ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹਨ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ / ਅਧਿਕਾਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ / ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ .
 • ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥ: ਕਿਸਾਨ, ਪੋਲਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰਿਣਦਾਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਭੇਡਾਂ / ਬੱਕਰੀਆਂ / ਸੂਰ / ਪੋਲਟਰੀ / ਪੰਛੀਆਂ / ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ / ਕਿਰਾਏ / ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.
 • ਡੇਅਰੀ: ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰਿਣਦਾਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ / ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹਨ / ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ.

ਪਾਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ:

 1. 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ 7% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
 3. ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 4% ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
 4. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:

 1. ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. 100
 2. ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 1. ਜਿਸ ਗ who ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (6,797 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ਼ਤ) ਵਿਚ 40783 ਰੁਪਏ.
 2. ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 60% 249 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 3. ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4063 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 16337 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 4. ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ’ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ.
 5. ਪਾਸ਼ੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ.

ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

 • ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ
 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.
 • ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ.
 • ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਪਾਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ Onlineਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ:

 1. ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭਾਗ’ ਤੇ ਜਾਓ.
 2. ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ.
 3. ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਭਰੋ.
 4. ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ.