ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2,000 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱ Excਣ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:

ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ Onlineਨਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

1. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ pmkisan.gov.in ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

2. ਕਿਸਾਨ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਓ

3. ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

4. ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਰ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ

5. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

6. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ

7. ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰੋ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ, ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬੈਂਕ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ

8. ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

7. ਜੇ ਵੇਰਵੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

8. ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਿਤਾ / ਮਾਤਾ / ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ

9. ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ / ਖੱਟਾ ਨੰ, ਦਾਗ / ਖਸਰਾ ਨੰ, ਖੇਤਰ (ਹਾ.)

10. ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੁਲੇਖl ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

11. ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ onlineਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.