ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ. ਸਿੱਧਾ ਵੇਚੋ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣੋ

ਕਰੌਪਬੈਗ ​​ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ.

ਕਰੌਪਬੈਗ ​​ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

 1. ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਓ
 2. ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ
  1. ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
  2. ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
  3. ਕੱਚਾ ਮਾਲ
  4. ਫਸਲ ਬੀਮਾ
  5. ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ
  6. ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼
  7. ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਕਰਣ
 3. ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
 4. ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਓ
 5. ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 

  ScropBag App Screen

 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੌਪਬੈਗ ​​ਵਨ ਸਟਾਪ ਹੱਲ

ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਰੋਪਬੈਗ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ Call to Action