இந்திய அரசு 19 பிப்ரவரி 2015 அன்று மண் சுகாதார அட்டை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு மண் சுகாதார அட்டைகள் வழங்கப்படும், இது விவசாயிகளுக்கு உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்த உதவும் வகையில் தனிப்பட்ட பண்ணைகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் உரங்கள் பற்றிய பயிர் வாரியான பரிந்துரைகளை பெறும். உள்ளீடுகளின் நியாயமான பயன்பாடு. அனைத்து சோதனைகளும் மண் பரிசோதனை ஆய்வகங்களில் மேற்கொள்ளப்படும், அங்கு மண்ணின் பலம் மற்றும் பலவீனங்கள் நிபுணர்களால் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும், மேலும் அதை சமாளிக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு தெரிவிக்கப்படும். முடிவு மற்றும் பரிந்துரை அட்டைகளில் காண்பிக்கப்படும். 14 கோடி விவசாயிகளுக்கு அட்டைகளை வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

மண் சுகாதார அட்டை திட்டத்தின் நோக்கம்:

குறைந்த செலவில் அதிக மகசூல் பெற விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் மண் பரிசோதனை மற்றும் உரங்களின் சீரான பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதாகும்.

திட்டத்தின் பட்ஜெட்:

இத்திட்டத்திற்காக அரசாங்கத்தால் 8 568 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இந்தியாவின் 2016 யூனியன் பட்ஜெட்டில், மண் சுகாதார அட்டைகளை தயாரிப்பதற்கும், ஆய்வகங்கள் அமைப்பதற்கும் மாநிலங்களுக்கு crore 100 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜூலை 2015 நிலவரப்படி, 2015–16ஆம் ஆண்டில் 84 லட்சம் என்ற இலக்கை விட விவசாயிகளுக்கு 34 லட்சம் மண் சுகாதார அட்டைகள் (எஸ்.எச்.சி) மட்டுமே வழங்கப்பட்டன. பிப்ரவரி 2016 க்குள் இந்த எண்ணிக்கை 1.12 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. பிப்ரவரி 2016 நிலவரப்படி, 104 லட்சம் மண் மாதிரிகளை இலக்காகக் கொண்டு, மாநிலங்கள் 81 லட்சம் மண் மாதிரிகள் சேகரிப்பதாகவும் 52 லட்சம் மாதிரிகளை பரிசோதித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளது. மே 2017 நிலவரப்படி, விவசாயிகளுக்கு 725 லட்சம் மண் சுகாதார அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.

மண் சுகாதார அட்டை திட்டத்தின் குறிக்கோள்கள்:

 • மண்ணின் தரம் மற்றும் விவசாயிகளின் லாபத்தை மேம்படுத்துதல்
 • கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம்
 • மண் பகுப்பாய்வு குறித்த தகவல்களைப் புதுப்பிக்க
 • விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் வீட்டு வாசலில் மண் பரிசோதனை வசதிகளை வழங்குதல்

மண் சுகாதார அட்டை என்றால் என்ன?

 • மண் சுகாதார அட்டை என்பது மண்ணின் கருவுறுதல் நிலை மற்றும் பயிர் உற்பத்தித்திறனை பாதிக்கும் பிற முக்கியமான மண் அளவுருக்கள் பற்றிய புல-குறிப்பிட்ட விரிவான அறிக்கையாகும்.
 • எஸ்.எச்.சி என்பது 12 ஊட்டச்சத்துக்களுடன் மண்ணின் ஊட்டச்சத்து நிலையைக் கொண்ட ஒரு அச்சிடப்பட்ட அறிக்கையாகும்: பி.எச்., மின் கடத்துத்திறன் (ஈ.சி), ஆர்கானிக் கார்பன் (ஓ.சி), நைட்ரஜன் (என்), பாஸ்பரஸ் (பி), பொட்டாசியம் (கே), சல்பர் (எஸ்) , துத்தநாகம் (Zn), போரான் (பி), இரும்பு (Fe), மாங்கனீசு (Mn), பண்ணை வைத்திருப்பவர்களின் தாமிரம் (Cu).
 • பயிர் செய்யப்பட்ட பகுதி மழைக்காலத்திற்கு 10 ஹெக்டேர் மற்றும் நீர்ப்பாசனத்திற்கு 2.5 ஹெக்டேர் கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு கட்டத்திலிருந்தும் ஒரு மண் மாதிரியை மட்டுமே எடுத்துக் கொண்டது மற்றும் சோதனை முடிவுகள் கட்டத்தின் கீழ் விழுந்த அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் விநியோகிக்கப்படும்.
 • மாநில அரசு தங்கள் வேளாண்மைத் துறையின் ஊழியர்கள் மூலமாகவோ அல்லது அவுட்சோர்சிங் ஏஜென்சியின் ஊழியர்கள் மூலமாகவோ மாதிரிகள் சேகரிக்கும். உள்ளூர் வேளாண்மை / அறிவியல் கல்லூரிகளின் மாணவர்களையும் மாநில அரசு ஈடுபடுத்தக்கூடும்.
 • மண் மாதிரிகள் ஒரு வருடத்தில் பொதுவாக இரண்டு முறை சேகரிக்கப்படுகின்றன, முறையே ரபி மற்றும் காரீப் பயிர் அறுவடை செய்தபின் அல்லது வயலில் பயிர் இல்லாத போது.

மண் சுகாதார அட்டையின் நன்மைகள்:

 • மண்ணின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், இறுதியில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும் எஸ்.எச்.சி விவசாயிகளுக்கு உதவுகிறது.
 • எஸ்.எச்.சி விவசாயிகள் என், பி மற்றும் கே பயன்பாட்டைக் குறைத்துள்ளனர், குறிப்பாக நைட்ரஜன் பயன்பாடு மற்றும் அதிகரித்த நுண்ணூட்டச்சத்து பயன்பாடு ஆகியவை கருவுறுதலை அதிகரிக்க உதவியது.
 • நெல் மற்றும் பருத்தி போன்ற அதிக உள்ளீட்டு-தீவிர பயிர்களிலிருந்து குறைந்த உள்ளீட்டு-தீவிர பயிர்களை நோக்கி பன்முகப்படுத்த விவசாயிகளுக்கு இது உதவியுள்ளது.
 • உள்ளீட்டு மாற்றீடுகளைக் கண்டறிய இது விவசாயிகளுக்கு உதவியுள்ளது.
 • அரசாங்கங்களிடமிருந்து மானிய விலையில் உள்ள நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட திட்டங்களை உருவாக்க இது உதவியுள்ளது.

மண் சுகாதார அட்டையின் குறைபாடுகள்:

 • பல விவசாயிகளால் உள்ளடக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, எனவே பரிந்துரைக்கப்பட்ட
 • நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற முடியவில்லை.
 • ஒரு யூனிட் பகுதிக்கு மண் மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை மண்ணின் மாறுபாட்டின் அடிப்படையில் இல்லை.
 • விவசாய விரிவாக்க அதிகாரிகள் மற்றும் விவசாயிகளிடையே ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமை.
 • நுண்ணுயிர் செயல்பாடு, ஈரப்பதம் வைத்திருத்தல் செயல்பாடு அவசியம் ஆனால் எஸ்.எச்.சி.
 • மண்ணின் சுகாதார அட்டை ரசாயன ஊட்டச்சத்து குறிகாட்டிகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது; உடல்
 • மற்றும் உயிரியல் பண்புகளில் மண்ணின் நிறம் மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
 • மண் சுகாதார அட்டையில் (எஸ்.எச்.சி) சேர்க்கப்படாத சில முக்கியமான குறிகாட்டிகள்
 • கோப்பிங் வரலாறு
 • நீர்வளம் (மண்ணின் ஈரப்பதம்)
 • மண்ணின் சாய்வு
 • மண்ணின் ஆழம்
 • மண்ணின் நிறம்
 • மண் அமைப்பு (மொத்த அடர்த்தி)
 • மைக்ரோ-உயிரியல் செயல்பாடு போன்றவை சேர்க்கப்படவில்லை.
 • போதுமான மண் பரிசோதனை உள்கட்டமைப்பு.

மேற்கூறிய குறைபாடுகளை சமாளிக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்:

 • ஒரு விரிவான அணுகுமுறையை (மண் மற்றும் நீர் பற்றிய முறையான மற்றும் விஞ்ஞான பகுப்பாய்வு) பின்பற்றுவதன் மூலமும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலமும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒரு சோதனை அடிப்படையில் SHC இன் நன்மைகளை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
 • மண்ணை நிர்வகிக்க மத்திய மற்றும் மாநில அளவில் ஒரு சிறப்பு அமைப்பு தேவை. பல்வேறு நிறுவனங்களால் சேவையின் தரத்தை கண்காணிக்கும் பொறுப்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். இது திணைக்களத்தின் பணிகளின் தொடர்ச்சியையும் வழங்குகிறது.
 • விதைப்பு பருவத்திற்கு முன்னர் எஸ்.எச்.சி விநியோகம் மற்றும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும், இதனால் விவசாயிகள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிர் தேர்வு மற்றும் உரங்களை பயிற்சி செய்வார்கள்.

மண் சுகாதார அட்டை விண்ணப்பத்திற்கு பதிவு செய்வது எப்படி?

https://soilhealth.dac.gov.in/Content/UserManual/User%20manual_User%20Registration.pdf