வலைப்பதிவு

Home/வலைப்பதிவு/

இந்தியாவில் கால்நடை இனங்களை உற்பத்தி செய்யும் சிறந்த பால் பற்றிய இந்திய மாட்டு தகவல்

இந்திய மாடு தகவல் இந்தியாவில் பால் மற்றும் பால் பொருட்களுக்கு நிறைய [...]

By |2020-07-28T16:52:14+05:30ஜூலை 28th, 2020|உழவர்|0 Comments

பிரதம குசும் யோஜனா திட்டம்

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் (எம்.என்.ஆர்.இ) நாட்டில் சூரிய பம்புகள் [...]

By |2020-09-04T19:38:53+05:30ஜூலை 27th, 2020|உழவர், பின் கிஷன்|0 Comments

பயோஃப்ளாக் மீன் வளர்ப்பு

பயோஃப்ளாக் மீன் வளர்ப்பு - ஒரு நாவல் மீன் வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம் [...]

By |2020-09-14T21:57:23+05:30ஜூலை 27th, 2020|பின் கிஷன்|0 Comments

e-NAM ஆன்லைன் வர்த்தக தளம்

தேசிய வேளாண் சந்தை (ஈ.என்.ஏ.எம்) என்பது ஒரு ஒருங்கிணைந்த வர்த்தக தளமாகும், [...]

By |2020-08-19T15:22:38+05:30ஜூலை 27th, 2020|பின் கிஷன்|0 Comments