మన విధానం

మన భారతీయ జనాభాలో 60% ఉన్న రైతులకు వారి పంట ఉత్పాదకతను పెంచడానికి మరియు ఎక్కువ ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి మేము సహాయం చేస్తున్నాము.

మా కథ

మేము భారతదేశంలో వివిధ అధిక వృద్ధి స్టార్టప్‌లతో పనిచేయడంలో చాలా దృ experience మైన అనుభవం ఉన్న యంగ్ మరియు డైనమిక్ వ్యక్తుల బృందం. మేము IIT, ISB మరియు ఇతరులు వంటి ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థల నుండి వచ్చిన బృందం.